Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że ulega zmianie parametr zawartości żelaza dla miedzi (II) chlorek 2hydrat w gatunku czysty i czysty do analizy na max. 0,007%.