Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że ulega zmianie parametr zawartości żelaza dla manganu (II) chlorek 4hydrat w gatunku czysty do analizy na max. 0,001%.