Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 13.02.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • sodu węglan 10hydrat
  • kwas fluorowodorowy, roztwory od 5% do 70%