Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 01.06.2023 ulega zmianie cena:

  • sodu fosforan II zas. 2hydrat
  • złoże jonowymienne Lewatit MonoPlus S108 (kationit)