Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 31.07.2023 ulega zmianie cena:

  • bezwodnik kwasu chromowego, techniczny
  • cynku octan roztwory molowe
  • cynku octan 2-hydrat
  • cynku octan bezwodny