Zmiana specyfikacji

Firma Chempur informuje, że z dniem 01.02.2024 została zaktualizowana specyfikacja dla kwasu chlorowodorowego cz. i czda w zakresie stężeń od 20 do 38%.
Zmianie uległ parametr „zawartość wolnego chloru”, który wynosi max. 3ppm.