Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 04.03.2024 ulegają zmianie ceny:

– 2-naftol (beta naftol)

– sodu dwuchromian roztwory mianowane 

– sodu dwuchromian bezwodny

– sodu dwuchromian 2hydrat 

– sodu wodorotlenek roztwory mianowane: w metanolu, etanolu, propanolu

– potasu wodorotlenek roztwory mianowane: w metanolu, etanolu, propanolu

– kwas siarkowy roztwory mianowane: w metanolu, etanolu, propanolu

– kwas solny roztwory mianowane: w metanolu, etanolu, propanolu