Zamieszczenie kart charakterystyk

Niniejszym uprzejmie informujemy, że nowe karty charakterystyk zgodne z ustawą z lutego br są dostępne na stronie w zakładce katalog/karty charakterystyk.