Katastrofa w Smoleńsku

Pogrążeni w smutku łączymy się z rodzinami ofiar katastrofy w Smoleńsku.