Azotan magnezu 6hydrat – informacja

Firma Chempur informuje, że od dnia 20.08.2011 roku deklarowana zawartość wapnia (Ca) w azotanie magnezu 6hydrat wynosi max. 0,01% (do dnia 19.08.2011. wynosiła 0,005%).