Aktualizacja specyfikacji na amonu azotan

Firma Chempur informuje, że dnia 24 sierpnia br. nastąpiła aktualizacja specyfikacji na amonu azotan cz.d.a., zmianie uległ tylko parametr „magnez”.