Zmiana specyfikacji wapnia octanu

Z dniem 14.09.2015 uległa zmianie specyfikacja wapia octanu czda. Zmianie uległ parametr magnez (dotychczas dopuszczalna wartość wynosiła 0,05%; nastomiast obecnie dopuszczalna zawartość magnzeu to maksymalnie 0,06%).