Ujednolicenie nazewnictwa

Z dniem 12.10.2015 Firma Chempur celem ujednolicenia nazewnictwa oferowanych i produkowanych przez siebie wybranych związków przeznaczonych do analiz struktur i mikrostruktur stopów żelaza i metali nieżelaznych wprowadza nowe nazewnictwo tych produktów zgodne z wytycznymi normy PN-61/H-04502; PN-61/H-04503 i PN-75/H-04512.
I tak:

  • Odczynnik Nital (HNO3 w etanolu) nr katalogowy CHEM*116947604
  • Odczynnik Adlera I (mieszanina NH4Cl; FeCl; CuCl w HCl) nr katalogowy CHEM*116950860
  • Odczynnik Adlera II (mieszanina FeCl i CuCl w HCl) nr katalogowy CHEM*116950861
  • Odczynnik Adlera III (mieszanina kwasu octowego i kwasu azotowego) nr katalogowy CHEM*116950862