Zmiana parametrów dla kwasu fluorowodorowego

Informujemy, że nastąpiła zmiana parametrów dla kwasu fluorowodorowego przy stężeniach od 30 do 70%.