Podwyżka cen – wodoru nadtlenek

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje Państwa, że z dniem 20.07.2016 podwyższa ceny wodoru nadtlenku we wszystkich stężeniach i gatunkach, w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5l; 1l; 5l o 1,50 zł netto za opakowanie.
Podwyżka spowodowana jest zastosowaniem innego rodzaju opakowań, tj. nakrętki „samooddychającej”, która w pełni zabezpieczy produkt oraz nie będzie powodowała wyciekania nadtlenku z opakowania podczas transportu i przechowywania.
Informacja w sprawie podwyżki cen.