Informacja w związku z wejściem w życie ustawy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.04.2016 ”O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych” Dz.U. 2016 poz.669 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. nr 98/2013 z 15.01.2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, firma Chempur informuje Państwa, że dla odczynników chemicznych umieszczonych w załącznikach do w/w ustawy wprowadza zmiany w zapisach na etykietach oraz wprowadza rejestr tych odczynników sprzedawanych do każdego z odbiorców naszej firmy. Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych dla „przeciętnych użytkowników” (każda osoba fizyczna działająca w celach nie związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową).

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacją oraz zwrot podpisanego dokumentu do firmy Chempur.
Informacje – materiały wybuchowe.