Zmiana cen azotan 6hydrat

Firma Chempur Piekary Śląskie informuje, iż z dniem 20.10.2016 wprowadza zmiany cen na cynku azotan 6hydrat w gatunku czysty, czysty do analiz oraz jego roztwory mianowane.
Zwiększenie cen podyktowane jest dużym wzrostem cen zakupu surowca.