Zmiana ceny wodorotlenku stałego

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 01.02.2018 zmuszona jest podnieść ceny sodu wodorotlenku stałego w gatunku czysty oraz cz.d.a.
Wzrost cen spowodowany jest drastyczną podwyżką cen surowca.