Zmiana terminu ważności

Firma Chempur informuje, iż z dniem 08 03 2018 zmianie ulega termin ważności żelaza (II) siaeczanu 7hydrat z 4 lat na 18 miesięcy. Zmianie podlegają wszystkie gatunki (czystości) odczynnika.