Zmiana specyfikacji odczynnika

Firma Chempur informuje, że wprowadziła aktualizację specyfikacji odczynnika: sodu fluorek. W aktualnej specyfikacji zmianie uległ parametr „substancje nierozpuszczalne w wodzie” i tak w chwili obecnej dla gatunku czda (czysty do analiz) wynosi max. 0,05%, natomiast dla gatunku cz (czysty) – 0,1%. Aktualne specyfikacje znajdują się w zakładce katalog, świadectwa jakości.