Zmiana cen wybranych odczynników

Informujemy Państwa, że z dniem 14.12.2018 Firma Chempur wprowadza zmiany cen na następujące odczynniki chemiczne:

 •  Tymoloftaleina r-r 1% w etanolu
 • Sodu fosforan II zasadowy 12hydrat
 • Acetaldehyd
 • Potasu chloran
 • Sodu octan bezwodny
 • Amonu wodorodifluorek
 • Metoksypropanol
 • Tetrahydrofuran
 • Hydrazyny wodzian 40%
 • Fenol
 • Dietyloamina
 • Metol