Zmiana cen 15.04.2019

Firma Chempur informuje, że dniem 15 kwietnia 2019 następuje zmiana cen wodorotlenku sodu 32% roztworu do oznaczania azotu.