Zmiana specyfikacji stężeń kwasu fluorowodorowego.

Firma Chempur informuje, że z dniem 08 marca 2019 następuje zmiana specyfikacji wszystkich stężeń kwasu fluorowodorowego.