Z dniem 01.07.2019 wprowadzamy nowe ceny

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 01.07.2019 nowych cen na następujące odczynniki:

– potasu heksahydroksyantymonian (V)

– wapnia fosforan II zas. bezw.(wapnia wodorofosforan bezw.)

– rezorcyna

– niklu (II) octan 4hydrat

– krzemu dwutlenek

– hydrazyny wodzian roztwór 40%

– chloramina T

– czerwień metylowa

– czerwień metylowa sól sodowa rozpuszczalna w wodzie

– o-tolidyna

– żelaza (III) chlorek 6hydrat

Podwyżka podyktowana jest rosnącymi cenami surowców potrzebnych do produkcji w/w odczynników.

Z dniem 01.07.2019 tracą ważność wszystkie oferty wystawione na wodzian hydrazyny 40% (drastyczny wzrost cen surowca).