Firma Chempur zawiadamia Państwa, że z dniem 08.11.2019 wprowadza korektę cen.

Firma Chempur zawiadamia Państwa, że z dniem 08.11.2019 wprowadza korektę cen pozycji dimetyloglioksym w gatunku czysty. Powodem wprowadzenia zmian jest stwierdzenie błędnej kalkulacji na wyżej wymieniony odczynnik.