Zmiana cen od 12.11.2019

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 12.11.2019 ulegają zamianie ceny na odczynnik laboratoryjny sodu chloryn, roztwory 7,5% ; 12,5% ; 25%.

Podwyżka spowodowana jest brakiem surowca na rynku i bardzo znacznymi podwyżkami.