Zmiana cen alkoholu oraz innych odczynników:

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 7.01.2019 wprowadza nowe ceny na wybrane odczynniki chemiczne ze swojej oferty. Zmiana cena została podyktowana wzrostem cen surowców.

Informujemy również, że z dniem 2.01.2020 ulegają zmianie ceny oferowanego przez nas alkoholu etylowego we wszystkich gatunkach i stężeniach. Zmiana cen jest związana ze wzrostem wartości podatku akcyzowego.