Nowa karta przekazania odpadów.

Firma Chempur informuje, że w związku z uruchomieniem modułu ewidencji i kart przekazania odpadów w systemie BDO, wszystkie opakowania prosimy przekazywać za pośrednictwem tego systemu ( drogą elektroniczną) lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem wzoru karty zamieszczonego w ustawie ( Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. z 2020 pozycja 150). Wzór KPO z ustawy załączono na stronie w zakładce Download.

Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) w formie załączonej w Ustawie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Wzory:

kpo 2020

kpo 2020