Zmiana sposobu nadawania serii

INFORMACJA

Firma Chempur informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego programu

Komputerowego (systemu), który w pełni koordynuje pracę firmy, musiały zostać zmienione

Zasady nadawania serii na odczynniki. Zmianie uległa forma nadawanej serii, która od

stycznia 2020 roku ma następujący wygląd: xxyyzzppp, gdzie:

-xx – rok nadania serii,

-yy – miesiąc nadania serii,

-zz – dzień nadania serii,

-ppp – właściwy dla danego odczynnika unikatowy numer seryjny, narzucany przez system informatyczny obsługujący moduł produkcyjny.

Mając na celu ciągłe doskonalenie w ramach zarządzania jakością ISO wprowadzony system ma zwiększyć identyfikalność produktu.

Pozostałe reguły tj. data ważności liczona od dnia nadania serii oraz powiązanie numeru serii z odbiorcą nie ulegają zmianie.