Zmiana cen.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku 2-propanolu oraz alkoholu całkowicie skażonego firma Chempur z dniem 09.03.2020r. zmuszona jest do ponownej weryfikacji cen

na w/w artykuły:

-propanol-2 we wszystkich gatunkach drożeje o 3zł tj. całkowita podwyżka od ceny katalogowej

wynosi 5zł na litrze,

-propanol-2 70% drożeje o 3 złote 50 groszy tj. całkowita podwyżka od ceny katalogowej wynosi 6 zł na litrze,

-RRK-12 (alkohol całkowicie skażony) podwyżka o 3zł na litrze.

Mamy nadzieję, że przedstawione zmiany cen będą miały charakter przejściowy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor firmy Chempur

Robert Chabrowski