Cena dnia

Od 13.03.2020 r. Firma Chempur wprowadza na alkohol izopropylowy „cenę dnia”