Informacja o zmianie cen

Ze względu na drastyczny wzrost cen surowców Firma Chempur zmuszona jest do podniesienia cen na całym asortymencie chlorek metylenu i czterochloroetylen – cena za litr wzrasta o 2,00zł oraz n,n – dimetyloformamid – cena za litr wzrasta o 4,00zł