Zmiana świadectw jakości

Firma Chempur informuje, że uległy zmianie świadectwa jakości na kwas siarkowy 95% we wszystkich gatunkach w parametrze stężenie procentowe (zawartość głównego składnika). W parametrze min. 95% następuje zmiana na 95% +-1%