Tymczasowa zmiana cen

Firma Chempur informuje Państwa, że od kwietnia 2021r. wprowadza na glikol propylenowy, glikol butylowy oraz butyl di glikol „cenę dnia”

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe oferty tracą ważność.