Zmiana cen odczynników

Informujemy, że z dniem 26.04.2021 nastąpiła zmiana cen odczynników: n-propanol (1-propanol), sodu heksametafosforan, tetrahydrofuran, DMSO oraz brom.