Zmiany cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 22.11.2021 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

– kwas ortofosforowy r-r 6mol/l,

– kwas ortofosforowy r-r 5%, 10%, 25%, 30%, 50%, 75%, 80%, 85% – wszystkie czystości

– potasu jodek czysty i czda,

– potasu jodek roztwory: 10%, 1mol/l oraz nasycony

– acetonitryl,

– denaturat,