Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje Państwa, że z dniem 22.11.2021 podwyższa dodatkową opłatę doliczaną do cen etylu octanu:

· Etylu octan wszystkie gatunki – obecna dopłata to +10,00zł do litra (dotychczas było to +5,00zł)