Zmiana cen

Firma Chempur informuje Państwa że z dniem 23.11.2021 ulega zmianie parametr zawartość głównego składnika dla kwasu ortofosforowego 85% w gatunku czysty i czda z wartości min 85% na 85% +/- 1%