Zmiana ceny

Firma Chempur informuje, że z dniem 25.01.2022 wprowadza „cenę dnia” na kwas ortofosforowy 85%.