Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że ulega zmianie parametr zawartości żelaza dla Manganu(II) siarczanu 1hydrat w gatunku czysty i czysty do analizy z wartości 0,001% na 0,01%.