Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 28.02.2022 ulegają zmianie ceny poniższych odczynników:

  • sodu podfosforyn 1 hydrat
  • kwas azotowy techniczny 3%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 55%, 60%, 65%