Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 10.03.2022 ulegają zmianie ceny poniższych odczynników:

– kwas azotowy 65% techniczny

– kwas azotowy 40%, 50%, 60%, 65% – czysty, czda, chem-bis

– potasu heksacyjanożelazian (II) 3hydrat potasu żelazocyjanek

– potasu fosforan I zasadowy bezwodny czysty, czda, wg. Sorensena