Zmiana cen


Firma Chempur informuje, że z dniem 31.03.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:


– cykloheksan

– cyny II chlorek bezwodny

– cyny II chlorek 2hydrat

– eter naftowy 60/90

– kwas solny 35-38% czda, opakowanie 60L – korekta ceny