Nowe odczynniki

Firma Chempur informuje, że zostały wprowadzone do oferty nowe odczynniki:

– nitrobenzen

– chlorek benzoilu

– amonu żelaza III cytrynian