Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 04.04.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • benzyna ekstrakcyjna
  • toluen
  • izoamylowy octan
  • ksylen
  • potasu wodorotlenek od 5% do 50%
  • sodu węglan kwaśny techniczny, czysty