Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 29.06.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • izopropyloaceton keton metylowoizobutylowy,
  • amonu octan czysty, czda, roztwory mianowane