Zmiana specyfikacji produktu

Firma Chempur informuje Państwa, że ulega zmianie parametr zawartości węgla dwusiarczku w gatunku czysty do analizy z wartości 99,9% na 99,0%.