Zmiana cen produktów

Firma Chempur informuje, że z dniem 16.08.2022 ulegają zmianie ceny SODU AZOTYNU oraz zmieniona została forma rozliczania kartonów transportowych typ X. Opłaty będą korygowane w przypadku zwrotu kartonów w dniu dostawy.