Zmiana cen odczynników

Firma Chempur informuje, że z dniem 29.08.2022 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • benzylowy alkohol
  • rtęci (II) siarczan
  • 1,4 dioksan
  • odczynnik Gramma II płyn Lugola 10%
  • odczynnik Gramma II płyn Lugola 15%
  • żelatyna proszek