Zmiana cen

Firma Chempur informuje, że z dniem 02.01.2023 ulegają zmianie ceny następujących odczynników:

  • jodyna r-r wodny, jodyna r-r w etanolu
  • kwas azotowy techniczny 3%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, ok. 55%, 60% (obniżka)
  • kwas azotowy czysty, czda 0,1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
  • woda odmineralizowana (akumulatory, sprzęt AGD), woda destylowana
  • metanol oczyszczony, opakowania od 5 litrów do 60 litrów
  • metanol czysty, opakowania od 10 litrów do 200 litrów
  • metanol czda, opakowania od 3 litrów do 60 litrów
  • chloroform stabilizowany amylenem
  • etylowy alkohol od 0,05% do 99,9%